Blog

Funkcionalna hrana kao važna karika u razvoju hotelijerstva

Optimalna, zdrava ishrana je oblast u koju se poslednjih decenija u razvijenim zemljama znatno ulaže. Pristupi su različiti, ali se svi baziraju na poljoprivrednoj...

Zanimljivosti

Borba za hotelijerstvo u Velikoj Britaniji- novi koncept Sleep Over to...

Nakon uspeha programa Eat Out to Help Out, u Velikoj Britaniji je pokrenut program Sleep Over to Help Turnover kao poziv na akciju u...

Najčitanije