Naslovna Intervju Intervju Dr Igor Kovačević – Kongresni biro, Turistička organizacija Srbije, Univerzitet...

Intervju Dr Igor Kovačević – Kongresni biro, Turistička organizacija Srbije, Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet

1677
0
  1. Šta je kongresni biro i koji su njegovi zadaci?

Kongresni biro Srbije je pre 11 godina osnovan kao departman Turističke organizacije Srbije (TOS) i danas aktivnosti Biroa planiramo i implementiramo kao integralni deo svega onoga čime se TOS aktivno bavi. Aktivnosti Biroa su strateški planiraju i operativno implementiraju u potpunosti prema svetski priznatim standardima, što znači da u njihovoj strukturi nema razlike nikakve čak ni u odnosu na najveće svetske kongresne destinacije poput Beča, Barselone ili Berlina. Osnov svih aktivnosti je Program partnerstva sa kongresnom industrijom, koji je platforma kooperacije i bez koje kongresni turizam ne može da se razvije. U poslednje tri godine Program partnerstva je u potpunosti zaživeo na jako zdravim osnovama, zbog čega su i rezultati jako povećani, a bazira se na  strateškim i svakodnevnim usaglašavanjima aktivnosti, podeli rizika i troškova aktivnosti „business development“-a. Glavna aktivnost Biroa se odnosi na procese isticanja kandidature, što je primer proaktivnog menadžmenta destinacija, a druga na organizaciju. Pored toga tu je i veliki broj drugih aktivnosti koje podrazumevaju pozicioniranje Srbije na međunarodnom tržištu, što je jako zahtevan posao. Neophodno je da napomenemo da značajan deo posla se radi u saradnji sa našim uvaženim profesorima, doktorima, stručnjacima, profesionalcima koji su nam ključna karika za dobijanja značajnih međunarodnih događaja.

  1. Srbija kao kongresna destinacija danas i pre 10 godina?

Protekla decenija je obeležila dva paralelna procesa koji su zajednički doprineli razvoju Srbije kao kongresne destinacije. Prvo, razvoj kongresne i hotelske infrastrukture, koji je bio dominantno ispraćen od strane i domaćih i stranih investitora, je doveo do činjenice da danas naši hoteli, ne samo da imaju isti nivo kvaliteta usluge kao njihove kolege u svetu, već odlaze i korak napred u zadovoljenju potreba gosta. Razvoj aerodroma i nacionalnog avio prevoznika je učinio da je Srbija najdostupnija destinacija regiona. Domaće PCO i DMC agencije su ulagale u kvalitet usluge, opreme i doživljaj koje nude gostima. I drugo, Biro je takođe rastao u proteklom periodu u smislu i aktivnosti i znanja ali i prepoznatljivosti na globalnom tržištu. I upravo ova sprega privatno-javnog partnerstva je dala jako dobre rezultate. Naravno, uloga kongresne industrije je ovde jako važna jer bez podrške i razumevanja, verujem da ni Biro ne bi opstao na ovakav način kakv je danas, moderna destinacijska menadžment organizacija.

  1. Gde se Srbija nalazi na kongresnoj mapi sveta i koliko ima potencijala?

Srbija je već 7 godina u kontinuitetu u top 50 destinacija u svetu. Odnosno rezultati koje postižemo su 10 puta više u odnosu na period kada Kongresni biro Srbije nije postojao. Ali ono što je mnogo bitnije je da moramo ove rezultate uzeti u isto vreme i kao priliku i kao upozorenje, jer globalno tržište postaje sve više konkurentno, sve je veći broj destinacija koje se pojavljuju. U tom smislu, objektivna procena je da u narednih 5 godina uz adekvatan marketing i prodajni pristup nivo međunarodnog posla se može povećati za oko 30%, što je jako optimistično, ali u isto vreme moramo težiti visokim ciljevima.

Kongresni biro Srbije

  1. Saradnja sa hotelima i PCO/DMC agencijama?

Osnov saradnje je Program partnerstva koji ima za cilj kreiranja okvira saradnja svih činilaca kongresnog turizma, gde svakako hoteli i PCO/DMC agencije imaju najveći značaj, pored kongresnih centara. Suština je da ulaskom u Program partnertsva, sve strane pristaju na određene obaveze i prava iz tog odnosa sa jedne strane i sa druge strane, ispunjavaju standarde. Pitanja standardizacija kongresne industrije je krucijalno, a ovo je pogotovo odnosi na tržište PCO i DMC agencija. U narednom periodu realno je da ćemo ići na pooštravanje standarda, jer stranim klijentima moramo da garantujemo nivo kvaliteta. Standardi su sada razvijeni prema najboljoj međunarodnoj praksi. U operacijama, saradnja se odvija i u smeru procesa kandidovanja za međunarodne kongrese, ali i prilikom realizacije istih. U proteklih tri godine nastojali smo  bude mnogo bolja koordinacija kada se radi o velikim kongresima, kako bi zaista kreirali najbolje efekte po čitavu destinaciju i nastavićemo to da radimo.

  1. Profit od kongresnog turizma?

Po istraživanjima kongresni gost troši u proseku 4-5 puta više od odmorišnog gosta i u Srbiji dnevna potrošnja stranog delegata je 300-350 evra. Jasno je da je ovaj segment najlukrativniji, zbog čega veliki broj destinacija nastoji da se uključi u trku.  Za događaj na kom imamo oko 1.000 međunarodnih učesnika, prihod destinacije je oko 1.000.000 evra! U proseku, 10-20% delegata ima i pratioce, a ono što je tipično za Srbiju je da međunarodni događaji imaju 20-30% veći broj učesnika nego što je ranije bio slučaj, što sa jedne strane ima veze sa tim što su delegati zainteresovani da vide nove destinacije.

  1. Kako se pridobija neki događaj i koje uslove je neophodno ispuniti?

Kandidovanje (bidovanje) za dobijanje događaja je proces koji podrazumeva prilagođavanje tehničkih i iskustvenih aspekata destinacije zahtevima klijenta. U praksi, proces kandidovanja traje i po nekoliko godina, u zavisnosti od slučaja do slučaja. Turistička organizacija Srbije i Biro su do sada prepoznat od strane naših stručnjaka iz oblasti medicine, ekonomije i kreativnih industrija kao entitet koji preuzima sve logističke aspekte kandidature, a koje rešava zajedno sa partnerima iz industrije. Naravno, ovde nije samo dovoljno tehnički napisati ponudu destinacije i poslati je, već o svakom elementu koji je napisan i koji se nudi mora da se razradi benefit koji njime klijent dobija. Biro je u prethodnih 3 godine ukupno započeo 66 kandidatura čije rezultate očekujemo u narednom periodu, a koji potencijalno će dovesti u Srbiju preko 95.000 delegata i generisati preko 240.000 noćenja. Na ovu cifru treba dodati i 44 potvrđena kongresa za Srbiju, koji će negerisati preko 35.000 delegata, 115.000 noćenja i destinacisjki prihod od preko 35 miliona evra. Procenat uspešnosti je 85-90%. Naravno, bez saradnje sa našom kongresnom industrijom, ovakvi rezultati ne bi bili mogući.

  1. Saradnja biroa sa ICCA i aktivnosti na međunarodnom tržištu?

ICCA je najprestižnija svetska kongresna asocijacija i Biro nastoji da maksimalno uzme učešća u aktivnostima i radionicama koje ICCA organizuje, gde opet, ima veliki podršku kongresne industrije. Ove godine Biro je imao čast da sa svojim aktivnostima uđe u ICCA TOP 3 svetska najboljih primera destinacijskog marketinga, što je izuzetno priznanje kongresnom turizmu Srbije. Takođe, sledeće godine Srbija će biti domaćin dva ICCA događaja. Sve ovo pokazuje da je pozicija Srbije jako dobro vidljiva na međunarodnom kongresnom tržištu.

  1. Šta je to Program kongresnih ambasadora?

Kongresni turizam ide izvan kongresni hotelskih kapaciteta, i gotovo bez predstavnika naučnih i istraživačkih institucija i udruženja, aktivnosti kongresnog biroa se ne bi mogle zamisliti. Program kongresnih ambasadora ima za cilj da oko kongresne industrije okupi naše svetski priznate stručnjake, doktore, profesore, istraživače i da zajedno sa njima pristupi procesu isticanja kandidature za svetske kongrese. Suštinski, kongresni turizam moramo da posmatramo kao platformu predstavljanja domaćeg intelektualnog kapitala i ekspertize svetu, i na taj način doprinosimo jako snažno podizanju ugleda Srbije u svetu. Kada se dobije organizacija nekog svetskog ili evropskog događaja, te godine Srbija je centar sveta u datoj oblasti, i samim tim efekti koje imamo od toga su ogromni. Ove godine Svečana večera kongresne industrije Srbije i Dodela priznanja kongresnim ambasadorima je održana početkom decembra meseca. Hotel Hilton je bio domaći i u jednom odličnom ambijentu i sa vrhunskom uslugom, čitava kongresna industrija je mogla da oda priznanja upravo Kongresnim ambasadorima, ljudima koji su izašli izvan svojih svakodnevnih obaveza i svoj ugled i reputaciju uložili da bi Srbija dobila organizaciju nekog međunarodnog događaja.

  1. Aktivnosti u narednom periodu?

Nastavljamo intenzivnu saradnju sa kongresnom industrijom, nastojaćemo da povećamo broj kandidatura i njihovu uspešnost i radujemo se uspešnoj 2019. godini.

Ostavite komentar

avatar