Baranda postaje okupljalište golfera? – Opovo planira izgradnju terena sa 18 rupa i apartmansko naselje u okviru novog turističkog kompleksa

Nekada je Baranda bila samo naselje kod male bantske varošice Opovo, a danas je ova opština prepoznatljiva po Barandi. Ako ste i zaboravili kadrove iz serije Vratiće se rode, koja je proslavila ovaj kut vojvođanske ravnice, autentične okoline ste mogli da se prisetite u filmovima Montevideo, Bog te video, a nedavno i u serijalu Senke nad Balkanom. Tridesetak kilometara od Beograda nikao je bio impozantan filmski grad koji je dočarao epohu sa početka 20. veka, a Baranda je još jednom dospela u žižu javnosti.

Naselje u južnom Banatu već ima zavidnu „biografiju“ u srpskoj kinematografiji, te reputaciju filmske lokacije, ali turistički potencijali koje krije ovo mesto i dalje se stidljivo provlače kroz stubce medija.

Veliki adut Barande svakako su nalazišta termalne vode i lekovito blato, pa se lani govorilo o izgradnji spa centra u ovom delu Vojvodine.

Danas opština ima i nove planove – ozbiljno se razmišlja o razvoju rekreativnog turizma i izgradnji aktraktivnih pratećih objekata.

Uskoro bi, tako, ovde mogao da se zaigra i golf!

Teren sa 18 rupa i radna zona u službi sporta

Planski osnov za uređenje i izgradnju sadržaja koji bi privukli veći broj turista u Južni Banat, je Plan detaljne regulacije sportsko rekreativnog i turističkog kompleksa Baranda-Opovo. Ovaj dokument je za potrebe opštinske uprave obradio novosadski Zavod za urbanizam Vojvodine, a Nacrt se nalazi na javnom uvidu do 21. marta.

Plan obuhvata prostor od 140,47 ha izvan građevinskih područja naselja Baranda i Opovo, uz opštinski put koji povezuje Opovo i Debeljaču. Neizgrađen je, najvećim delom ga čini poljoprivredno zemljište – njive i deo ribnjaka, manjim delom vodno, kanalsko zemljište, pa je u skladu sa tim predviđeno formiranje 4 funkcionalne celine: zone sporta i rekreacije, zone radnih sadržaja, saobraćajne infrastrukture, te vodnih objekata.

Svakako najviše pažnje posvećeno je sportskim aktivnostima i turističkim sadržajima. Zato je za ovu zonu predviđeno i više od polovine prostora obuhvaćenog Planom. Najveću atrakciju predstavljao bi golf teren sa 18 rupa, a kako je zona sporta i rekreacije planirana na poljoprivrednom zemljištu, i deo postojećeg ribnjaka bio bi u funkciji golf igrališta, kao jedan vid prirodne prepreke.

Osim golf terena gradilo bi se i vežbalište, drugi sportski tereni, klupski i pomoćni objekti, pa i sportski edukativni centar.

Za duži boravak gostiju predviđena je i izgradnja smeštajnih kapaciteta u vidu apartmaskog naselja, kao i restorani. Ko bi da se rekreira van terena za golf, na raspolaganju će biti i pešačke i biciklističke staze…

Kako je sve podređeno aktivnostima sporta i u zoni radnih sadržaja dozvoljena je samo izgradnja objekata koji ne mogu narušiti njihovo nesmetano odvijanje.

Objekti proizvodnih i poslovnih sadržaja, kompatibilni sadržajima u zoni sporta, rekreacije i turizma, mogu tako biti manji zanatski centri za proizvodnju opreme, rekvizita, uslužni objekti i sl.

Adekvatan kolski pristup svim planiranim sadržajima, i u delu sporta i rekreacije i u radnoj zoni, omogućiće izgradnja planiranih pristupnih saobraćajnica.

Planski dokument opštine predvideo je i vodne objekte za zaštitu od štetnog dejstva unutrašnjih voda (osnovne i detaljne kanalske mreže za odvodnjavanje), a gostima će svakako biti zanimljivo da posete i ribnjak koji se nalazi u obuhvatu Planu, a koji će zadržati svoju namenu.

Pecaroši i ribarsko naselje

U odeljku turizma na svom sajtu, opština Opovo kao najveće turističke potencijale navodi reku Tamiš, gde se svakodnevno okuplja veliki broj spotskih ribolovaca, jezero Šaran, takođe popularno među pecarošima i bogatstvo lovišta sa raznovrsnom divljači.

Osim planova za uređenje sportsko-rekreativnih sadržaja i iskorišćenja lekovitog plata, opština, prema informacijama sa internet stranice, predviđa i izgradnju Ribarskog naselja sa bungalovima i marinom za čamce na Tamišu. To bi dodatno trebalo da doprinese razvoju sporsko-ribolovnog turizma u ovom delu Vojvodine.

Izvor: eKapija

0 0 glasovi
Glasanje za članke

Turizam, Vesti

guest

0 Komentari
Ugrađene povratne informacije
Pogledaj sve komentare