„Ljudski kontakt je važan“- Dušan Borovčanin

Dušan Borovčanin je prodekan za nastavu i docent na Fakultetu za turistički i hotelijerski menadžment, Univerziteta Singidunum u Beogradu i gostujući profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Strazburu. Od juna 2021. godine  obavlja funkciju direktora Kongresnog biroa Turističke organizacije Srbije. Od februara 2022. godine angažovan je na funkciji projektnog menadžera izrade kandidature Beograda i Republike

Pročitaj više

Edukacija kao ključ uspeha- Miloš Pešić

Upoznajte nas sa istorijom kompanije winsedswiss i njenom misijom i vizijom? Kompanija winsedswiss osnovana je 2019. godine sa misijom da ponudi drugačiji način edukacije i treninga profesionalaca u oblasti ugostiteljstva ili onih koji to žele da postanu. Pod time podrazumevamo da teorijska znanja, koja se stiču na treninzima, vežbamo i nalazimo primenu u praksi tokom

Pročitaj više