Naslovna Finansijski kontrolor m / ž

  Finansijski kontrolor m / ž

  727
  0
  • Beograd
  • 31. oktobra 2020.

  Vebsajt PFB Properties

  Funkcioniše kao strateški finansijski rukovodilac poslovanja objekta. Radno mesto podržava, širom objekta razvija i primenjuje strategije koji omogućavaju proizvode i usluge radi ispunjenja i prevazilaženja potreba i očekivanja ciljnih klijenata brenda i zaposlenih. Radno mesto obezbeđuje finansijsku stručnost za omogućavanje uspešne primene strategije usluga brenda i inicijativa brenda uz maksimalni povraćaj investicije. Pored toga, formira i izvršava biznis plan koji je usklađen sa poslovnom strategijom objekta i brenda i usmerava se na izvršenje finansijskih i računovodstvenih aktivnosti i postizanje poželjnih finansijskih rezultata.

  PROFIL KANDIDATA

  Iskustvo i obrazovanje

  • Diploma četvorogodišnjeg fakulteta u oblasti finansija i računovodstva ili srodnog glavnog predmeta; 2 godine iskustve u oblasti finansije i računovodstva ili srodne profesionalne oblasti.

  ILI

  Magistratura u oblasti finansija i računovodstva ili srodnog glavnog predmeta; nije potrebno radno iskustvo.

  KLJUČNE RADNE AKTIVNOSTI

  Angažovanje u strateškom planiranju i odlučivanju

  • Analizanje finansijskih podataka i tržišnih trendova.
  • Analiziranje informacije, predviđanje prodaje u odnosu na troškove i formiranje godišnjih planova za budžet.
  • Kompiliranje informacije, analiziranje i praćenje stvarne prodaje u odnosu na projektovanu prodaju.
  • Razvijanje načina poboljšanja dobiti, uključujući procenu troškova i dobiti, istraživanje novih poslovnih prilika, itd.
  • Analiziranje razlika između stvarnog budžeta plata i plata predviđenih za efikasnije planiranje budžeta.
  • Identifikovanje principa u osnovi, razloga ili činjenica sadržanih u informacama putem rasčlanjivanja informacija ili podataka.
  • Kreativno i praktično razmišljanje radi razvoja, izvršenja i primene novih biznis planova.
  • Zaštita i jačanje naše konkurentne prednosti zagovaranjem i podržavanjem ispravnog poslovnog i finansijskog odlučivanja.
  • Obezbeđenje jake računovodstvene i poslovne kontrole okruženja radi zaštite imovine, unapređenja poslovanja i profitabilnosti.
  • Primena sistema odgovarajućih kontrola za upravljanje poslovnim rizicima.

  Vođenje računovodstvenih timova

  • Primena interpersonalnih i veština komunikacije u cilju vođenja, uticaja i podsticanja drugih; zagovaranje ispravnog finansijskog/poslovnog odlučivanja; iskrenosti/poštenje; vođenje sopstvenim primerom.
  • Jasno i precizno obaveštavanje potčinjenih o strateškim ciljevima, fokusu i prioritetima vlasnika.
  • Odlično liderstvo određivanjem članovima tima i drugim menadžerima odeljenja jasnih odgovornosti podržanih odgovarajućim autoritetom.
  • Zahtevanje odgovornosti osoblja za uspešne performanse.

  Razvoj i održavanje finansijskih i računovodstvenih ciljeva

  • Podška strategiji objekta sa finansijskog i računovodstvenog aspekta
  • Pravovremeno podnošenje izveštaja, osiguranje izvršenja unutar rokova.
  • Osiguranje da su dobici i gubici precizno dokumentovani.
  • Postizanje i prevazilaženje ciljeva, uključujući ciljane performanse, budžetske ciljeve, ciljeve tima, itd.
  • Osiguranje da se u slučaju potrebe izvrše odgovarajuće korekcije rezultata revizije.
  • Pregled pitanja vezanih za reviziju radi obezbeživanja tačnosti.

  Upravljanje projektima i politikama

  • Praćenje svih relevantnih poreza, obezbeđenje pravovremenog plaćanja ili obračuna poreza.
  • Generisanje i pružanje tačnih i pravovremenih rezultata u formi izveštaja, prezentacija, itd.
  • Osiguranje usaglašenosti sa standardnim i lokalnim radnim procedurama (SOP-ovi i LSOP-ovi).
  • Nadziranje internnih, eksternih i regulatornih procesa revizije.
  • Osiguranje usaglašenosti sa Standardnim radnim procedurama (SOP-ovi).
  • Osiguranje tačnosti bilansa (npr. odgovarajuće povezivanje troškova i prihoda, unos troškova u odgovarajuća konta).

  Predviđanje i ispunjavanje potreba ključnih aktera

  • Razumevanje i ispunjavanje potreba ključnih aktera (vlasnici, korporacija, gosti, itd.).
  • Razumevanje stanovišta vlasnika i očekivanja za povraćaj investicije.
  • Predviđanje i ispunjavanje potreba vlasnika i uključivanje vlasnika u ključne odluke.
  • Primena snažnog funkcionalnog liderstva i veština komunikacije radi uticanja na izvršni tim, strategije objekta i za vođenje sopstvenog tima.
  • Savetovanje generalnog direktora i izvršnog odbora o postojećim i nadolazećim pitanjima poslovanja/finansija.
  • Facilitacija kritičnih sastanaka za pregled informacija za timom menadžera.
  • Prisustvovanje sastancima vlasnika radi predstavljanja konteksta i objašnjavanja finansijskih rezultata.
  • Prisustvovanje sastancima i komunikacija sa vlasnicima, uz razumevanje prioriteta i strateškog fokusa.
  • Posvećenost ispunjavaju potreba svih ključnih aktera.
  • Predstavljanje finansijskih concepata na jasan i ubedljiv način koji je lako razumeti i koji vodi ka željenom ponašanju.

  Upravljanje i sprovođenje aktivnosti kadrovske službe

  • Osiguranje da su članovi tima unakrsno obučeni da podrže uspešno svakodnevno poslovanje.
  • Osiguranje da se politike objekta primenjuje fer i dosledno.
  • Osiguranje da novozaposleni učestvuju u programu orijentacije odeljenja.
  • Osiguranje da novozaposleni dobiju odgovarajuću obuku za novozaposlene da bi uspešno izvršavali svoje zadatke.
  • Priprema odgovarajućih planova razvoja koji razvijaju članove tima na osnovu njihovih pojedinačnih jakih strana, razvojnih potreba, aspiracija u karijeri i sposobnosti.

  Očekujemo Vaše prijave

  Pošaljite nam svoj CV/rezime ili drugi dokument. Max. veličina fajla: 2MB.
  Prihvatam slične ponude za posao i newsletter
  Prihvatam uslove korišćenja
  Uslove korišćenja pročitajte OVDE