Ostavite prazno ukoliko lokacija nije bitna
Čekirajte ukoliko je ovo posao od kuće.
Datum isteka za nove aplikacije. Oglas će automatski biti zatvoren nakon tog datuma.

Deklaraciju za oglašavanje slobodnih radnih mesta možete preuzeti OVDE. Deklaracija je obavezna po zakonu o oglašavanju Republike Srbije. Skeniranu, potpisanu i pečatom overenu deklaraciju, pošaljite na mail info@hotelmanager.rs.